Spacery międzykulturowe

Jak przez pryzmat przestrzeni miasta opowiadać ważne osobiste historie? Które miejsca w Warszawie są znaczącymi punktami spotkań międzykulturowych? Jak oprowadzać po mieście w sposób ciekawy i jednocześnie włączający? Czego unikać, żeby spacery nie powielały stereotypów?

W 2015 roku zaprosiliśmy migrantów mieszkających w Warszawie oraz przewodników miejskich po Warszawie do udziału w kursie edukacyjnym „Wielokulturowość w przestrzeni miasta”. Kurs był okazją do poszerzenia wiedzy o stolicy – jej wielokulturowym dziedzictwie i współczesnej różnorodności, a także do rozwinięcia kompetencji międzykulturowych. W programie kursu znalazły się warsztaty, spotkanie z varsavianistą, dyskusje i warsztaty antydyskryminacyjne. Zespoły składające się z przewodników i przedstawicieli różnych kultur wspólnie pracowały nad ścieżkami zwiedzania Warszawy. Każda osoba biorąca udział w kursie uczestniczyła w przygotowaniu i poprowadzeniu spaceru śladem wielokulturowości. Dzięki połączeniu kompetencji, jakie mieli migranci i przewodnicy, powstały 4 spacery:

fot. M. Starowieyska/Muzeum POLIN

Kurs okazał się na tyle udany i dobrze oceniany przez osoby, które w nim uczestniczyły, że w 2016 roku postanowiliśmy zaprosić kolejną grupę na kurs „Wielowarszawa – kultury, przestrzenie, nasze historie”. Ta edycja została poprowadzona w partnerstwie z Centrum Wielokulturowym w Warszawie, dzięki czemu program został rozbudowany o kolejne spotkania i dyskusje. Migranci i przewodnicy opracowali i poprowadzili 4 spacery międzykulturowe:

 

Partner kursu „Wielowarszawa – kultury, przestrzenie, nasze historie”:
log