Wokół
wielokulturowości

Między religiami

Cykl działań dla dorosłych dotyczący podobieństw, różnic oraz dialogu między trzema religiami monoteistycznymi – judaizmem, chrześcijaństwem i islamem.

O różnicy i różnorodności

Cykl spotkań teoretycznych, podczas których zastanawialiśmy się, czym jest różnica, czym różnorodność, gdzie je odnajdujemy, czy wzbogacają naszą rzeczywistość, czy raczej są źródłem konfliktu?

Chór POLIN

Chór POLIN to społeczny, eksperymentalny chór profesjonalistów i amatorów, młodych, dorosłych i seniorów, przedstawicieli mniejszości mieszkających w Warszawie, działający przy Muzeum POLIN.

Sąsiedzkie spotkania

Działania dla najbliższych sąsiadów Muzeum POLIN – mieszkańców Muranowa, w tym inauguracja Inicjatywy Sąsiedzkiej „Przepis na Muranów”.

Spacery międzykulturowe

Działania długofalowe skierowane do migrantów i przedstawicieli mniejszości oraz przewodników miejskich, których efektem końcowym były ścieżki spacerowe po Warszawie.

O pamięci w muzeum

Cykl działań poświęcony rozważaniom nad pamięcią oraz rolą muzeów w jej kreowaniu, strzeżeniu oraz uświadamianiu.

Wykluczeni z pamięci

Wydarzenia podejmujące temat zapomnianych ofiar nazizmu, w tym osób z niepełnosprawnościami, Romów, osób homoseksualnych, a także współczesnych formach kształtowania pamięci.

Poznaj żydowską Warszawę

Program dla młodzieży i dorosłych uzupełniający i poszerzający wątki z wystawy czasowej „Warszawa, Warsze”, której głównymi bohaterami byli żydowscy mieszkańcy Warszawy i samo miasto.

Wielowarszawa dziś

Cykl działań dedykowanych Warszawie, podczas którego zastanawialiśmy się "czyja" jest Warszawa, kto może mianować się warszawiakiem, warszawianką, gdzie przebiegają granice miasta i ile ich jest?