O zespole

Zuzanna Atanasow – absolwentka historii sztuki na Uniwersytecie Warszawskim oraz studiów europejskich w College of Europe. Stypendystka Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP. Przed dołączeniem do zespołu Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN zdobywała doświadczenie w instytucjach kultury w kraju i za granicą. 

Zuzanna Benesz-Goldfinger  – kulturoznawczyni i historyczka sztuki. W Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN zajmowała się koordynacją projektu „Muzeum Otwarte – Programy dla Osób z Niepełnosprawnościami”, dostosowując ofertę edukacyjną i wystawy do potrzeb osób z niepełnosprawnościami sensorycznymi i intelektualnymi. Współpracowała również z Zachętą – Narodową Galerią Sztuki przy produkcji wystaw w Pawilonie Polskim w Wenecji i jako inwentaryzatorka. 

Anna Berkowicz – edukatorka muzealna, absolwentka filozofii oraz studiów kuratorskich i zarzadzania projektami w kulturze. Związana również z Muzeum Narodowym w Krakowie, gdzie koordynowała programy edukacyjne dla dorosłych.

Beata Chomątowska – pisarka i dziennikarka, autorka m.in. „Stacji Muranów”, biografii architektów „Lachert i Szanajca”. Prezeska i współzałożycielka Stowarzyszenia Inicjatyw Społeczno-Kulturalnych Stacja Muranów. W Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN koordynowała program działań skierowany do mieszkańców Muranowa. Stale współpracuje z „Tygodnikiem Powszechnym” i miesięcznikiem „Znak”, felietonistka „Gazety Wyborczej Stołecznej”. 

Ewa Chomicka – autorka koncepcji, koordynatorka projektu „Oblicza różnorodności". Kierowniczka Sekcji Edukacji Dorosłych w Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN. Z wykształcenia etnolożka, animatorka kultury, polonistka, absolwentka studiów muzealniczych oraz studiów kuratorskich z zakresu prezentacji sztuki współczesnej. Realizuje projekty, które w interdyscyplinarny sposób łączą teorię i praktykę, wiedzę i kreatywność. Działa na rzecz rozwoju partycypacyjnego, zaangażowanego modelu instytucji kultury.
Kontakt: echomicka@polin.pl 

Agnieszka Dwernicka – dyrektorka festiwalu Miesiąc Fotografii w Krakowie oraz prezeska Fundacji Sztuk Wizualnych. Absolwentka podyplomowego Studium Menedżerów Kultury na SGH, Państwowej Wyższej Szkoły Filmowej, Telewizyjnej i Teatralnej im. Leona Schillera w Łodzi na kierunku fotografia oraz Uniwersytetu Jagiellońskiego na kierunku filologia germańska. Doktor nauk humanistycznych. 
Od sierpnia 2016 koordynatorka programu rezydencji artystycznych w Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN.

Małgorzata Owczarska – antropolożka kultury, absolwentka Instytutu Etnologii i Antropologii Kulturowej UW, programu studiów doktoranckich Szkoły Nauk Społecznej przy Instytucie Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk, oraz Podyplomowego Studium Public Relations przy Instytucie Stosowanych Nauk Społecznych UW i IFIS PAN. Od 2014 r. współpracuje z Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN, obecnie koordynuje program działań skierowany do mieszkańców Muranowa.
Kontakt: mowczarska@polin.pl 

Agnieszka Pindera – kuratorka i teoretyczka sztuki, redaktorka książek i autorka tekstów krytycznych, w latach 2014-2016 koordynatorka programu rezydencji artystycznych oraz współkuratorka wystawy „Obecność/ Brak/ Ślady. Współcześni artyści o żydowskiej Warszawy” w Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN.

Anna Pokłosiewicz (Majewska) – kulturoznawczyni i animatorka kultury, absolwentka Instytutu Kultury Polskiej na Uniwersytecie Warszawskim. W Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN koordynuje działania edukacyjne dla dorosłych oraz wymianę studentów z Polski i Izraela. Poza pracą w muzeum zajmuje się edukacją filmową.
Kontakt: apoklosiewicz@polin.pl 

Magdalena Skibińska – ukończyła filologię polską na Uniwersytecie Warszawskim, wcześniej skończyła pięcioletnią szkołę ekonomiczną uzyskując tytuł technika ekonomista i przygotowanie w zakresie ekonomiki i organizacji przedsiębiorstw. Koordynatorka projektów edukacyjnych. Zawodowo zajmuje się administracją grantów odpowiadając za ich prawidłowe wykonanie i rozliczenie pod względem finansowym.

Katarzyna Strycka - absolwentka Akademii Ekonomicznej w Poznaniu oraz SGH, koordynatorka projektów komercyjnych i społeczno-kulturalnych. W Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN koordynowała działania administracyjno – organizacyjne w ramach projektu „Oblicza różnorodności”. 

Małgorzata Waszczuk – socjolożka, trenerka zajmująca się edukacją międzykulturową i  obywatelską. W Muzeum Historii Żydów Polski POLIN koordynuje program antydyskryminacyjny i organizuje wydarzenia edukacyjne dla dorosłych. Współpracuje również z organizacjami pozarządowymi, była wolontariuszką w ośrodkach dla uchodźców w Szwajcarii, Belgii i Finlandii. W Urzędzie m.st. Warszawy koordynowała projekt przygotowania Programu Polityki Młodzieżowej.
Kontakt: mwaszczuk@polin.pl