Muzeum
dostępne

Otwarte dla każdego

Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN jest otwarte dla każdego, w tym dla osób z różnymi typami niepełnosprawności, które często mają utrudniony dostęp do wydarzeń edukacyjnych i kulturalnych. Muzeum POLIN jest w pełni dostępne architektonicznie, a dodatkowo w ramach cyklu działań „Muzeum Otwarte” przygotowaliśmy szereg działań programowych dla dzieci, młodzieży i dorosłych z niepełnosprawnościami.
Zapewniamy wiele udogodnień, które są udostępniane bezpłatnie.

Fot. M. Starowieyska/Muzeum POLIN

Dostępność budynku Muzeum POLIN

 • Wejście główne (od ul. Zamenhofa) i wejście boczne (od ul. Anielewicza) mają pochylnie.
 • Wózki inwalidzkie dostępne są w holu głównym.
 • Windy umożliwiają komunikację ze wszystkimi poziomami muzeum.
 • Zwiedzanie muzeum nie wymaga pokonywania progów.
 • Zapraszamy osoby z psem asystującym.

 

Fot. M. Kulisiewicz/Muzeum POLIN

Dla osób słabosłyszących

 • Kasy w holu głównym wyposażone są w pętlę indukcyjną, tj. system wspomagania słuchu.
 • Przy oprowadzaniu z przewodnikiem można nieodpłatnie wypożyczyć indywidualną pętlę indukcyjną.
 • W Centrum Informacyjnym (parter, obok sklepu muzealnego) i na muzealnym kanale YouTube dostępne są filmy z napisami, w tym:
 • Serie wywiadów „Sprawiedliwi wśród Narodów Świata i Ocaleni podczas Zagłady”, „Darczyńcy”, „Polityka i ludzie. Powojenne losy Żydów polskich”, „Dziedzictwo – Tożsamość – Współczesność”, 
 • Film z oprowadzaniem po wystawie stałej: „Opowieść o Żydach polskich. Lekcja dlaszkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych na żywo”. 

Dla osób z niepełnosprawnościami intelektualnymi

 • Oprowadzania i warsztaty edukacyjne dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnościami intelektualnymi są dostępne po wcześniejszym umówieniu. Aktualna oferta warsztatów dla szkół znajduje się tu.
 • Osoby z niepełnosprawnościami zachęcamy do czynnego uczestnictwa w kulturze. Współpracujemy m.in. z Teatrem 21, którego członkami są uczniowie oraz absolwenci szkoły „Dać szansę”, osoby z zespołem Downa i autyzmem. Co roku przygotowujemy akcje performatywne we współpracy z Teatrem 21, dotyczące kalendarza żydowskiego (m.in. z okazji święta Purim, Tu bi-Szwat, Tisza be-Aw, Pesach).

Teatr 21 zrodził się z warsztatów teatralnych w Zespole Społecznych Szkół Specjalnych „Dać Szansę” w Warszawie. Działania grupy zasadzają się na wspólnych twórczych poszukiwaniach oraz kreowaniu bezpiecznej przestrzeni na odważne spotkanie ze sobą i z widzem w kontekście teatru.

Dla osób niewidomych i słabowidzących

 • Audiodeskrypcja wystawy stałej jest dostępna na audioprzewodnikach (do pobrania w kasach).
 • Audiodeskrypcja budynku muzeum jest dostępna na audioprzewodnikach w kasach i udostępniona na stronie internetowej www.polin.pl.
 • Audiodeskrypcje wybranych obiektów ze zbiorów muzeum są dostępne w Centrum Informacyjnym i na muzealnym kanale YouTube.
 • Tyflografiki, tj. grafiki w druku wypukłym, przedstawiające wybrane obiekty z wystawy stałej, i ich opisy w piśmie brajla, są dostępne w kasach i w Centrum Informacyjnym.
 • Dotykowy model budynku muzeum z opisami w piśmie brajla jest dostępny w kondygnacji podziemnej, na poziomie wystawy stałej.
 • Czytacz ekranu zainstalowany w Centrum Informacyjnym umożliwia dostęp do baz danych z zakresu żydowskiej historii i genealogii.
 • Oprowadzanie po wystawie stałej z audiodeskrypcją, wykorzystaniem tyflografik i judaików jest dostępne po wcześniejszym umówieniu.
 • Podczas cyklicznych warsztatów udostępniamy obiekty ze zbiorów muzeum do poznawania przez dotyk.

Dla osób G/-głuchych

 • Tłumaczenie na Polski Język Migowy (PJM) i British Sign Language on-line możliwe jest dzięki terminalowi dostępnemu w kasach.
 • Tablety z wgraną ścieżką zwiedzania wystawy stałej w PJM do indywidualnego zwiedzania dostępne są w kasach.
 • Wybrane warsztaty i wykłady tłumaczone są na PJM.
 • Oprowadzania z tłumaczeniem na PJM dostępne są po wcześniejszym umówieniu.
 • W Centrum Informacyjnym (poziom 0, obok sklepu muzealnego) i na muzealnym kanale YouTube dostępne są filmy z wgranym tłumaczem PJM:
 • Serie wywiadów „Sprawiedliwi wśród Narodów Świata i Ocaleni podczas Zagłady”, „Darczyńcy”, „Polityka i ludzie. Powojenne losy Żydów polskich”, „Dziedzictwo – Tożsamość – Współczesność”,
 • Film z oprowadzaniem po wystawie stałej: „Opowieść o Żydach polskich. Lekcja dla szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych na żywo”.
 • Na kanale głusi.tv dostępne są filmy, które przybliżają treści wybranych galerii wystawy stałej z tłumaczeniem na Polski Język Migowy: Miasteczko, Wyzwania nowoczesności, Na żydowskiej ulicy, Zagłada i Powojnie

Jak skorzystać z oferty?
Informacje praktyczne

Odbiorcy indywidualni mogą bezpłatnie skorzystać z wielu udogodnień w naszym Muzeum. Nasza obsługa w kasach i infolinia służą w tym zakresie wszelką pomocą.

Jeśli chcesz zamówić oprowadzanie z przewodnikiem, z tłumaczem PJM, audiodeskrypcją, dostosowaniem do potrzeb osób z niepełnosprawnościami, złóż zamówienie min. 14 dni przed planowanym terminem.

grupy@polin.pl 
22 471 03 34, 22 471 03 85 
bilety.polin.pl

 

Jeśli chcesz zamówić warsztaty szkolne z tłumaczem PJM, audiodeskrypcją, dostosowaniem do potrzeb osób z niepełnosprawnościami, złóż zamówienie min. 14 dni przed planowanym terminem

rezerwacje@polin.pl
22 471 03 01

Kontakt do liderki dostępności: muzeumotwarte@polin.pl

Więcej informacji o udogodnieniach.
Informacje o najbliższych wydarzeniach dla osób z niepełnosprawnościami.