Seminaria polsko-norweskie

Nauczanie i uczenie się polsko-żydowskiej historii jako ścieżka do wspólnego życia w zróżnicowanym, pluralistycznym społeczeństwie

Przez 4 lata (2014-2017) eksperci z Muzeum POLIN oraz zaprzyjaźnionych polskich organizacji spotykali się corocznie z ekspertami z instytucji i organizacji norweskich, by dyskutować związki między edukacją historyczną a edukacją międzykulturową, obywatelską i edukacją o prawach człowieka.  Dyskusje teoretyczne połączone były z metodologiczną wymianą inspiracji, wzajemnym dzieleniem się dobrymi praktykami. Ważnym wątkiem łączącym wszystkie seminaria była dyskusja nad aktualizacją historii w działaniach edukacyjnych, w tym rola edukacji historycznej w odpowiadaniu na współczesne wyzwania różnorodnej Europy i świata.

Seminaria przygotowywane były w partnerstwie European Wergeland Centre – Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN. W roli uczestników bądź ekspertów brali w nich udział również akademicy z Polski i Norwegii oraz przedstawiciele instytucji/organizacji: Humanity in Action, Centrum Edukacji Obywatelskiej, Stacja Muranów, HL-Senteret, 22 July Centre, Falstad Centre, Narvikcentre, Arkivet, Bundeszentrale für politische Bildung, Freie Universität Berlin, Euroclio.

fot. M Starowieyska/ Muzeum POLIN