Muzealny think-tank

Od 2014 roku Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN zaprasza muzealników i muzealniczki z całej Polski do udziału w „Muzealnym think-tanku”. Projekt zakłada tworzenie nieformalnej sieci pracowników i pracowniczek muzeów oraz organizacji wspierających rozwój muzealnictwa. Przy kolejnych edycjach „Muzealnego think-tanku” dyskutujemy wybrane zagadnienia, które pogłębiamy przez kilka zjazdów. I edycja „Muzealnego think-tanku” dotyczyła muzeum partycypacyjnego, II poświęcona była badaniu publiczności i jej rozwojowi. III edycję zatytułowaliśmy „Muzeum przeciw wykluczeniom”. Podczas kilku spotkań w ramach kolejnych edycji pragniemy stworzyć platformę wymiany inspiracji, praktyk i doświadczeń, a także wspólnie przedyskutować wątpliwości, pytania. Program think-tanku tworzą seminaria dyskusyjne, laboratoria metodologiczne, warsztaty antydyskryminacyjne, warsztaty twórcze i wykłady; każdy z uczestników może wziąć udział w budowaniu programu, zgłaszając własny temat do omówienia.

W ramach „Oblicz różnorodności” zaprosiliśmy w 2016-2017 roku do wspólnej refleksji nad hasłem „Muzeum przeciw wykluczeniom”. Spotkania toczyły się wokół zagadnień: Jaką publiczność i w jaki sposób zapraszamy do wspólnych działań? Komu oddajemy głos, o kim zapominamy? Na ile staramy się uwzględniać perspektywę różnych grup w naszych programach – i na ile nam się to udaje? Jak reprezentowane są głosy mniejszościowe? Na ile projekty włączające rzeczywiście włączają, a integrujące integrują? Jak podczas planowania i realizowania działań unikać różnych rodzajów wykluczania? Jak skuteczniej wspierać grupy zagrożone dyskryminacją, przekraczać „kulturalne hierarchie” i zapobiegać reprodukowaniu istniejących nierówności oraz podziałów społecznych? A także: czy i na ile równościowe idee staramy się wdrażać w wewnętrznej rzeczywistości naszych instytucji/organizacji?

Obecna edycja think-tanku zakończyła się przygotowaniem wspólnego manifestu dotyczącego standardów równościowych w muzeach. Kolejna odsłona think-tanku planowana jest na II połowę 2017 roku, tym razem wokół zagadnienia „Muzeum odpowiedzialne społecznie”.

Zobacz reportaż z „Muzealnego think-tanku”:

Ściągnij hasła manifestu „Muzeum przeciw wykluczeniom” i przekaż dalej!:

Lektury dotyczące języka równościowego, wybór: Dominika Cieślikowska

Polecamy: „Edukacja antydyskryminacyjna i jej standardy jakościowe”, Towarzystwo Edukacji Antydyskryminacyjnej 2011, s. 38-60: narzędzie do równościowego monitoringu organizowanych wydarzeń

Poprzednie edycje:

Think-tank 2015, Badania publiczności i jej rozwój

Podejmowane zagadnienia: Co muzea wiedzą o swoich odbiorcach? Jak rozpoznają i badają ich opinie oraz potrzeby? Jak odbiorcy (a także osoby, które nie odwiedzają muzeów) postrzegają poszczególne placówki? Co sądzą o nich bliżsi, a co dalsi sąsiedzi? Jak kształtują się strategie badań oferty muzealnej? Co mówią nam o muzeum zachowania zwiedzających? Jakimi narzędziami badawczymi – ilościowymi, jakościowymi – muzea posługiwały się, jakimi się posługują, a jakimi warto, by się posługiwały? Jak dostosować je do różnych grup odbiorców? A także: po co badać publiczność? Jak badanie publiczności wpływa na jej rozwój, jak wpływa na zmiany w samych muzeach?

Think-tank 2014, Muzeum partycypacyjne

Podejmowane zagadnienia: Jak rozumiana jest obecnie, po latach od wkroczenia tej idei w pole muzealne, partycypacyjność? Czy wydarza się ona na zaproszenie instytucji, czy też potrzeba uczestniczenia wypływa oddolnie? Które modele uczestniczenia rzeczywiście warto wdrażać w muzealnictwie, również w obliczu dyskutowanej obecnie „zgubnej niewinności” postulatu partycypacji? Co oznacza w praktyce muzealnej rozpoznanie potrzeb odbiorców, jak są one współkreowane przez instytucję, a także – jak jakościowo sprawdzamy i ewaluujemy efektywność proponowanych projektów? Jeśli mówimy o tworzeniu „nowych standardów” w edukacji muzealnej, „innym muzeum”, jak definiujemy te kategorie, jak rozumiemy w swych działaniach zmianę? Czy edukacja muzealna to projekty jednorazowe czy długofalowe?  Co znaczy w naszej codziennej praktyce poszukiwanie idei „muzeum otwartego” i z jakimi problemami mierzymy się, „otwierając” muzea? 

Edycje w latach 2014 i 2015 realizowane były dzięki wsparciu The Boeing Company.

Obejrzyj galerię zdjęć:

fot. Muzeum POLIN