Międzykulturowość w edukacji historycznej

Konferencja

Międzynarodowa konferencja „Międzykulturowość w edukacji historycznej” odbyła się w Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN w kwietniu 2015 roku i została zorganizowana w partnerstwie z European Wergeland Centre, przy wsparciu Rady Europy. Celem konferencji była próba odpowiedzi na pytanie, jak wykorzystywać wiedzę i refleksję o przeszłości do budowania postaw otwartości w globalizującym się świecie oraz do odkrywania potencjału różnorodności w społecznościach lokalnych.

Przyjrzeliśmy się metodom edukacji międzykulturowej, obywatelskiej i edukacji o prawach człowieka. Szczególną uwagę poświęciliśmy temu, czy i jak można zapobiegać dyskryminacji, zwalczać antysemityzm, rasizm i mowę nienawiści poprzez działania edukacyjne.

Zależało nam na uwzględnieniu perspektywy zarówno naukowców, jak i praktyków działających w obszarze edukacji i kultury. Konferencja była okazją do dyskusji, wymiany doświadczeń i inspiracji, wspólnego poszukiwania nowych metod, a także nawiązania kontaktów i partnerstw z przedstawicielami polskich, europejskich i pozaeuropejskich organizacji i instytucji.

W konferencji wzięli udział badacze zajmujący się tematem międzykulturowości i edukacji międzykulturowej, a także praktycy: muzealnicy, przedstawiciele organizacji pozarządowych i instytucji kultury, edukatorzy, pedagodzy, realizatorzy projektów dotyczących tematyki wielo- i międzykulturowości.

Program konferencji składał się z wykładów, dyskusji, warsztatów, wydarzeń towarzyszących. Wykłady i dyskusje poprowadzili zaproszeni eksperci z Polski i ze świata, natomiast warsztaty eksperci i działacze, którzy zgłosili swoje propozycje warsztatów w drodze otwartego naboru.

Program konferencji do pobrania

Reportaż z konferencji:

Panele i wykłady:

Oficjalne otwarcie konferencji (Zygmunt Stępiński, Prof. Adam Daniel Rotfeld, Ana Perona-Fjeldstad, Ewa Dudek, Bjørgulv Vinje Borgundvaag), dyskusja panelowa: Edukacja historyczna, edukacja obywatelska: współczesne wyzwania różnorodnej Europy (prof. Barbara Kirshenblatt-Gimblett, Thomas Michael Walle, Philippe Boukara, Christina Gamstorp, Konstanty Gebert)

Wykład i komentarz ekspercki: Edukacja historyczna a kompetencje międzykulturowe
Prof. Kristin Skinstad van der Kooij
Sjur Bergan

Wykład i komentarz ekspercki: Historie lokalne – stosunek do innych
Witold Dąbrowski
Brendan Jackson

Wykład i komentarz ekspercki: Międzykulturowość w mieście
Prof. Paul Scheffer
Prof. Barbara Szacka

Wykład i komentarz ekspercki: Jak radzić sobie z uprzedzeniami, dyskryminacją i mową nienawiści
Prof. Andreas Zick
Marte Michelet

Panel podsumowujący: Międzykulturowość w edukacji historycznej
Sjur Bergan, Alicja Pacewicz, Dr Grzegorz Mazurkiewicz, Dr Claudia Lenz

Partnerzy konferencji: