Edukacja o różnorodności – wyzwania i inspiracje

Konferencja

Celem ogólnopolskiej konferencji  „Edukacja o różnorodności – wyzwania i inspiracje” (kwiecień 2016) było podsumowanie ówczesnego etapu działań w ramach programu „Oblicza różnorodności”, a także wspólnie zastanowienie się nad wyzwaniami stojącymi przed instytucjami kultury i organizacjami pozarządowymi zajmującymi się edukacją o różnorodności. Chcieliśmy także stworzyć możliwość wymienienia się dobrymi praktykami z zakresu działań międzykulturowych i antydyskryminacyjnych.

Konferencja obejmowała część wykładową i warsztatową. Wykłady wygłosili prof. Małgorzata Fuszara, dyrektorka Instytutu Stosowanych Nauk Społecznych Uniwersytetu Warszawskiego, oraz Jeremy Nesoff z Facing History and Ourselves.

Podczas bloków warsztatowych uczestnicy i uczestniczki wspólnie zastanawiali się nad wyzwaniami związanymi między innymi z uwzględnianiem kontekstu lokalnego i prowadzeniem interdyscyplinarnych projektów. Dzieliliśmy się także doświadczeniami z prowadzonych przez nas cykli związanych z edukacją historyczną oraz wielokulturowością Warszawy, działań antydyskryminacyjnych,  rezydencji artystycznych oraz programów dla osób z niepełnosprawnościami.

Program konferencji do pobrania

Reportaż z konferencji: