Działania eksperckie

Konferencja „Międzykulturowość w edukacji historycznej”
20-22 kwietnia 2015

Celem konferencji była próba odpowiedzi na pytanie, jak wykorzystywać wiedzę i refleksję o przeszłości do budowania postaw otwartości w globalizującym się świecie oraz do odkrywania potencjału różnorodności w społecznościach lokalnych.

Konferencja „Edukacja o różnorodności – wyzwania i inspiracje”
7-8 kwietnia 2016

Celem konferencji  było podsumowanie działań w ramach programu „Oblicza różnorodności”, który Muzeum POLIN realizowało od 2013 roku.

Muzealny think-tank

Projekt przeznaczony dla muzealników i muzealniczek z całej Polski, którego celem jest zbudowanie nieformalnej sieci pracowników i pracowniczek muzeów oraz organizacji wspierających rozwój muzealnictwa

Seminaria polsko-norweskie

Zajęcia eksperckie skierowane do edukatorów i działaczy z Polski i Norwegii na temat nauczania historycznego jako edukacji  międzykulturowej, obywatelskiej oraz edukacji na temat praw człowieka.