Działania
antydyskryminacyjne

Wobec antysemityzmu i innych uprzedzeń

Warsztaty antydyskryminacyjne oraz wykłady i dyskusje podejmujące temat antysemityzmu, rasizmu, mowy nienawiści i przywołujące dobre przykłady działań przeciwdziałających uprzedzeniom.

Pamięć o Porajmos

Wydarzenia upamiętniające Porajmos, czyli Zagładę Romów i Sinti. Poza omówieniem tematu pamięci/niepamięci o tych wydarzeniach, zadawaliśmy także pytania o aktualne postawy wobec Romów w Polsce i w Europie.

Polacy, Ukraińcy, Żydzi – historia i współczesność

Kurs edukacyjny dla osób z Polski i z Ukrainy. Program składał się ze spotkań, dyskusji i warsztatów będących okazją do dialogu o aktualnych sprawach oraz do poszerzenia wiedzy o historii stosunków polsko-ukraińskich i historii Żydów w tej części Europy.

Postawy wobec przemocy

Kurs edukacyjny, który pozwolił na poszerzenie kompetencji rozpoznawania uprzedzeń, dyskryminacji i mowy nienawiści. Był też miejscem dyskusji, jak można skutecznie reagować. Uczestnicy i uczestniczki wspólnie zorganizowali „Żywą bibliotekę”.

O uchodźcach

Działania, których celem była analiza sytuacji uchodźców w perspektywie historycznej i w odniesieniu do współczesności, w tym krytyczna analiza mediów w związku z obecnym kryzysem w sprawie uchodźców.

Migracje

Działania edukacje odnoszące się z różnych perspektyw do tematu migracji oraz do procesów tworzenia się obrazu migranta/migrantki.