Oblicza różnorodności

„Oblicza różnorodności” to cykl działań, który daje możliwość zdobycia wiedzy o różnorodności kulturowej, etnicznej, religijnej i społecznej, tworząc przestrzeń do refleksji nad uprzedzeniami i stereotypami oraz budując platformę dialogu międzykulturowego. W ramach projektu organizowane są wydarzenia dotyczące tematu międzykulturowości, działania antydyskryminacyjne, rezydencje artystyczne oraz wydarzenia przeznaczone dla osób z niepełnosprawnościami. Oferta przeznaczona dla dorosłych i młodzieży obejmuje warsztaty twórcze, cykle edukacyjne, spotkania, dyskusje, działania w przestrzeni miejskiej. Ważnym założeniem projektu jest jego partycypacyjność, wyrażająca się w zapraszaniu do współtworzenia działań przedstawicieli grup mniejszościowych oraz uczestników wydarzeń. Od 2016 roku ramach projektu organizowane są długoterminowe cykle edukacyjne, podczas których uczestnicy mają szansę zgłębić takie tematy jak kryzys uchodźczy, dialog międzyreligijny, historia stosunków między Polakami, Żydami a Ukraińcami czy historia Zagłady Romów.  Poprzez te różnorodne działania zachęcamy do odnajdywania historycznych analogii we współczesnym świecie, krytycznego obserwowania rzeczywistości oraz spojrzenia na otaczający świat przez pryzmat budowania relacji swój-obcy, mniejszość-większość, funkcjonowania obok siebie odmiennych grup.

Parterem projektu jest norweski HL-Center przy udziale European Wergeland Center.

Film o „Obliczach różnorodności”:

Trailer: